top of page
Historie Café Kleuskens

Sinds mensenheugenis is de huidige Speulhofsbaan / Tongerloseweg een verbindingsweg tussen Sevenum en Venray.

 

Ook lag aan deze weg herberg “De Speulhof “ ( achter de Meterikse kerk, Thans Fam. Tacken )waar de mensen toentertijd konden rusten en de paarden voorzien werden van water en voer.

 

Het was dan ook logisch dat in deze periode langs deze route, zich een smid vestigde, paarden verloren soms een hoefijzer en menig karwiel moest gerepareerd worden.

 

Op de hoek Speulhofsbaan / Meteriksebaan ( thans Crommentuynstraat ) had zich dan ook smid Arnoldus van Kemenade gevestigd.

 

In deze periode , +/- 1920 , was ook in Meterik en omstreken Theo Driessen ( Dooren Tei ) als huisslager actief en was gehuisvest op de oude peeldijk 18 ( thans fam. Aerts ).

 

Daar deze slager zijn kansen zag liggen in ’t centrum van Meterik, kocht hij rond 1930 de smidse van Arnoldus van Kemenade.

 

Deze smidse werd afgebroken en op de huidige plek verscheen Slagerij en Café Driessen.

 

In de Venlosche courant van 3 november 1931 verscheen de volgende advertentie:

 

Ondergetekende, maakt het geachte publiek van Meterik en omstreken bekend dat hij zijne zaak, Slagerij en Café a.s. donderdag 5 nov. zal openen. En hoopt door flinke bediening veler gunst te verwerven. Op verlangen wordt alles aan huis bezorgd , Aanbevelend Th. Driessen Meterik.

 

Van de 10 kinderen van het echtpaar Driessen-Keijsers nam zoon Theo de slagerij over.

 

Dochter Catharina ( Trien ) en schoonzoon Pieter-Jan Kleuskens ( Sjeng ) namen in 1952 het café over.

De slagerij was nog steeds gevestigd in hetzelfde pand en in 1960 verrees op de Speulhofsbaan 4 een nieuwe slagerij die werd gerund door zoon Theo en zijn vrouw Dien Smulders. Vanaf 1979 werd de slagerij geëxploiteerd door kleinzoon Theo Driessen en zus Nel Driessen.

 

In 2014, na 82 jaar slagerij Driessen (mede door gebrek aan opvolging) sloot deze laatste winkel van Meterik haar deuren.

 

De naam van het café veranderde vanaf 1952 in café Kleuskens en werd in 1960 , nadat de slagerij uit het pand verdwenen was , uitgebreid met een frituur.

 

Vanaf 1986 tot op heden wordt de exploitatie verzorgd door Ger kleuskens ( kleinzoon )en echtgenote Irene Thijssen.

 

Omstreeks 1995 werd besloten om de diensten van de frituur voortaan intern te gaan verzorgen.

 

Thans , daar waar het dorp Meterik in het verleden zelfs 9 ( ! ) cafés rijk was, is op dit moment café Kleuskens nog het enige actieve café.

 

Het café is heden ten dage dan ook een thuisbasis voor vele verenigingen en clubs en is daarbij ook dankbaar voor een groot aantal vaste gasten.

 

De woorden van oprichter Theo Driessen, “ Door flinke bediening veler gunst te verwerven” staan dan ook bij de huidige uitbaters nog altijd hoog in ’t vaandel ! Proost !!

bottom of page